Klagenemndssekretariatet er et uavhengig statlig organ som ble opprettet 1.april 2017. Organet betjener seks ulike klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda. Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda. Organet er underlagt Nærings -og fiskeridepartementet.

Bakgrunnen for opprettelsen av et felles sekretariat er å tilrettelegge for en kostnadseffektiv drift av sekretariatsfunksjonen for flere nemnder. Sekretariatet holder til i Bergen.

Midlertidig leder for organet og pressekontakt er Anneline Vingsgård. Hun kan kontaktes på tlf (+47) 97 47 27 17 eller e-post anvi@kofa.no