Medieklagenemnda

Medieklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt av Kulturdepartementet.

Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak i medhold av kringkastingsloven § 2-14, bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier og forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier.

Saker om Medietilsynets enkeltvedtak i saker vedrørende tilsyn med konsesjonsvilkår for riksdekkende kringkasting og riksdekkende anlegg for kringkasting eller videresending av kringkasting behandles av departementet. Medieklagenemnda behandler ikke saker om lisensavgift til NRK.

Medieklagenemndas medlemmer er:
Leder: Sigve Gramstad
Nestleder: Professor Arne H. Krumsvik
Medlem: Advokat Karin Fløistad
Medlem: Førsteamanuensis Camilla Lauritzen
Medlem: Dekan Leif Holst Jensen

Varamedlemmer:
Professor Tore Lunde
Professor Gunn Enli
Førsteamanuensis Charlotte Reedtz

Medieklagenemndas avgjørelser ligger på lovdata.no.

Ansvarlig for Medieklagenemnda i Klagenemndssekretariatet er Peter Aadland. Han kan kontaktes på: 55 19 30 00. Alle pressehenvendelser rettes til Medieklagenemndens leder.