Om Klagenemndssekretariatet

Klagenemndssekretariatet er et uavhengig statlig organ som ble opprettet 1.april 2017. Organet betjener seks ulike klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda. Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda. Organet er underlagt Nærings -og fiskeridepartementet.

Bakgrunnen for opprettelsen av et felles sekretariat er et ønske om å tilrettelegge for en kostnadseffektiv drift av sekretariatsfunksjonen for ulike nemnder. Sekretariatet holder til i Bergen og har fortiden ti ansatte. De ti ansatte består av ni jurister og en administrativt ansatt.