Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Totalt antall treff: 109

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
26.11.2021 2021/2106 Vollakvernfallet AS Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra MAF § 3-8 Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Trukket ARAH
21.08.2023 2023/667 Hydro Aluminium AS Uenighet om tariffering Lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) Innkommet SATO
08.09.2023 2023/759 Statkraft Energi AS & Hafslund ECO Vannkraft AS, klagemotpart: Statnett SF Klage på vedtak om brudd på kravet til å offentliggjøre innsideinformasjon uten ugrunnet opphold Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
28.09.2023 2023/0860 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS Klage over vedtak i sak om strømtilknytning Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
11.10.2023 2023/0920 Studentersamfundet i Trondhjem ( SiT ), klagemotpart: Tensio TS AS Klage over vedtak i uenighetssak om beregning av nettleie Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
17.11.2023 2023/1065 Bærum Energiomsetning AS, klagemotpart: Øyne Camping AS Klage på vedtak vedrørende kraftleverandørbytte Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet MATA
12.01.2021 2021/45 Orkland Energi AS Klage på vedtak om avvikling av kontrakt – jevn betaling Klagen er trukket Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Trukket SULE
29.03.2021 2021/620 Tensio TS AS Klage på manglende dekning av historiske kapitalkostnader Klagen er trukket Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Trukket SULE
19.06.2020 2020/397 Ikke offentlig Klage over avvisningsvedtak Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort SULE
19.06.2020 2020/396 Ikke offentlig Klage over avvisningsvedtak Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort SULE
1 2 3 11