Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Totalt antall treff: 16

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
19.04.2021 2021/703 Fortum Markets AS Klage på vedtak om avvikling av kontrakt – jevn betaling Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet ARAH
19.04.2021 2021/704 Norgesenergi AS Klage på vedtak om avvikling av kontrakt – jevn betaling Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet ARAH
19.04.2021 2021/705 LOS AS Klage på vedtak om avvikling av kontrakt – jevn betaling Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet ARAH
19.04.2021 2021/708 Hallingkraft AS Klage på vedtak om avvikling av kontrakt – jevn betaling Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet ARAH
29.03.2021 2021/621 Linea AS Uenighet om rapportering av skogryddingskostnader Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet SULE
29.03.2021 2021/620 Tensio TS AS Klage på manglende dekning av historiske kapitalkostnader Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet SULE
29.03.2021 2021/619 Fortum Strøm AS Klage på vedtak om avvikling av kontrakt – jevn betaling Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet ARAH
26.03.2021 2021/616 Nettselskapet AS, klagemotpart: Tensio TS AS Klage over vedtak i uenighetssak om hvem som er ansvarlig konsesjonær for avbrudd til sluttbrukere Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL) Innkommet SULE
09.03.2021 2021/343 Tensio TS AS, klagemotpart: Nettselskapet AS Klage over vedtak i uenighetssak om hvem som er ansvarlig konsesjonær for avbrudd til sluttbrukere Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL) Innkommet SULE
27.01.2021 2021/108 Telenor Norge AS Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet SULE