Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Totalt antall treff: 14

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
26.05.2023 2023/0364 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS Klage på vedtak i uenighet om innkreving av avlesningsgebyr Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
24.05.2023 2023/0363 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet SATO
08.05.2023 2023/0316 AOV Eigedom AS Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet INAR
20.04.2023 2023/0274 Privatperson, klagemotpart: BKK AS Uenighet om tariffering Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
20.04.2023 2023/0275 Vonett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
20.04.2023 2023/0276 SuNett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
20.04.2023 2023/0277 S-Nett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet INAR
20.04.2023 2023/0278 RK Nett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet INAR
20.04.2023 2023/0279 Lnett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet INAR
20.04.2023 2023/0280 KE Nett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet SATO