Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Totalt antall treff: 13

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
12.09.2022 2022/1223 Boliden Odda AS Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet INAR
23.08.2022 2022/1080 privatperson, klagemotpart: BKK Nett AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
25.07.2022 2022/1026 Jotunheimen Hytteutleie AS, klagemotpart: Vang Energiverk AS Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
30.06.2022 2022/979 Oluf Eiendom AS, klagemotpart: Linea AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
27.06.2022 2022/969 Bærum kommune, klagemotpart: Elvia AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet ARAH
22.06.2022 2022/932 Privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet ARAH
17.06.2022 2022/928 Login Eiendom AS, klagemotpart: Elvia AS Uenighet om tariffering Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet INAR
07.06.2022 2022/897 Privatperson, klagemotpart: Arva AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet INAR
12.05.2022 2022/758 Tensio TN AS og Tensio TS AS Klage på vedtak om inntektsramme Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet INAR
11.05.2022 2022/718 Celsa Armeringsstål AS Klage på vedtak om utbedringsansvarlig for krav til flimmer Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL) Innkommet SULE