Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Totalt antall treff: 7

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
17.11.2023 2023/1065 Bærum Energiomsetning AS, klagemotpart: Øyne Camping AS Klage på vedtak vedrørende kraftleverandørbytte Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet MATA
03.11.2023 2023/1008 Privatperson, klagemotpart: Arva AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet MATA
11.10.2023 2023/0912 Privatperson, klagemotpart: Tensio TN AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
11.10.2023 2023/0920 Studentersamfundet i Trondhjem ( SiT ), klagemotpart: Tensio TS AS Klage over vedtak i uenighetssak om beregning av nettleie Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
28.09.2023 2023/0860 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS Klage over vedtak i sak om strømtilknytning Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
08.09.2023 2023/759 Statkraft Energi AS & Hafslund ECO Vannkraft AS, klagemotpart: Statnett SF Klage på vedtak om brudd på kravet til å offentliggjøre innsideinformasjon uten ugrunnet opphold Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
21.08.2023 2023/667 Hydro Aluminium AS Uenighet om tariffering Lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) Innkommet SATO