Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Saker og aktuelt

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
12.01.2021 2021/45 Orkland Energi AS Klage på vedtak om avvikling av kontrakt – jevn betaling Klagen er trukket Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Trukket SULE
29.03.2021 2021/620 Tensio TS AS Klage på manglende dekning av historiske kapitalkostnader Klagen er trukket Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Trukket SULE
26.11.2021 2021/2106 Vollakvernfallet AS Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra MAF § 3-8 Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Trukket ARAH
23.01.2024 2024/0173 Nscale Glomfjord AS, Yara Norge AS og ACDC Glomfjord AS Klage over vedtak i uenighet om brudd på tilknytningsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet SULE
06.03.2024 2024/0329 Boliden Odda AS Klage på vedtak om overtredelsesgebyr Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
21.03.2024 2024/0403 Eramet Norway AS, klagemotpart: Lede AS Uenighet om tariffering Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
30.04.2024 2024/694 Privatperson, klagemotpart: BKK AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
08.05.2024 2024/753 Privatperson, klagemotpart: Etna Nett AS Uenighet om tariffering Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
16.05.2024 2024/0803 Privatperson, klagemotpart: Arva AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet MATA
19.06.2020 2020/397 Ikke offentlig Klage over avvisningsvedtak Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort SULE
1 2 3 13