Gå til innhold

Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Saker og aktuelt

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
26.11.2021 2021/2106 Vollakvernfallet AS Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra MAF § 3-8 Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Trukket ARAH
31.03.2022 2022/595 privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet INAR
11.05.2022 2022/718 Celsa Armeringsstål AS Klage på vedtak om utbedringsansvarlig for krav til flimmer Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL) Innkommet SULE
10.05.2022 2022/720 EPEX SPOT SE Klage på vedtak om tildeling av markedsplasskonsesjon for drift av handelsløsning på North Sea Link Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet ARAH
09.05.2022 2022/742 EPEX SPOT SE Klage på vedtak om avslag på søknad om markedsplasskonsesjon for drift av handelsløsning på North Sea Link Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet ARAH
12.05.2022 2022/758 Tensio TN AS og Tensio TS AS Klage på vedtak om inntektsramme Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet INAR
07.06.2022 2022/897 Privatperson, klagemotpart: Arva AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet INAR
22.06.2022 2022/932 Privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet ARAH
17.06.2022 2022/928 Login Eiendom AS, klagemotpart: Elvia AS Uenighet om tariffering Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet INAR
27.06.2022 2022/969 Bærum kommune, klagemotpart: Elvia AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet ARAH
1 2 3 7