Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Saker og aktuelt

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
26.11.2021 2021/2106 Vollakvernfallet AS Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra MAF § 3-8 Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Trukket ARAH
13.10.2022 2022/1419 Privatperson, klagemotpart: MørenettAS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet SATO
10.11.2022 2022/1589 EPEX SPOT SE Klage på vedtak om avslag på søknad om markedsplasskonsesjon for drift av handelsløsning på North Sea Link Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) Innkommet ALBS
02.12.2022 2022/1653 Celsa Armeringsstål AS Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet SULE
30.11.2022 2022/1658 Fagne AS Klage på avslag på søknad om prosjektdeltakelse i finansieringsordning for FoU Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet INAR
14.12.2022 2022/1684 AOV Eigedom AS, klagemotpart: Sygnir AS Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet INAR
12.01.2021 2021/45 Orkland Energi AS Klage på vedtak om avvikling av kontrakt – jevn betaling Klagen er trukket Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Trukket SULE
29.03.2021 2021/620 Tensio TS AS Klage på manglende dekning av historiske kapitalkostnader Klagen er trukket Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Trukket SULE
19.06.2020 2020/397 Ikke offentlig Klage over avvisningsvedtak Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort SULE
19.06.2020 2020/396 Ikke offentlig Klage over avvisningsvedtak Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort SULE
1 2 3 8