Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Saker og aktuelt

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
26.11.2021 2021/2106 Vollakvernfallet AS Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra MAF § 3-8 Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Trukket ARAH
20.04.2023 2023/0275 Vonett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
20.04.2023 2023/0276 SuNett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet SATO
20.04.2023 2023/0277 S-Nett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet INAR
20.04.2023 2023/0278 RK Nett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet INAR
20.04.2023 2023/0279 Lnett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet INAR
20.04.2023 2023/0280 KE Nett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
20.04.2023 2023/0281 DE Nett AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet SATO
24.05.2023 2023/0362 privatperson, klagemotpart: Lede AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet INAR
19.06.2023 2023/0448 Privatperson, Klagemotpart: Elvia AS Klage over vedtak i uenighet om brudd på tilknytningsplikten Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL) Innkommet SATO
1 2 3 11