Gå til innhold

Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Saker og aktuelt

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
26.11.2021 2021/2106 Vollakvernfallet AS Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra MAF § 3-8 Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Trukket ARAH
12.05.2022 2022/758 Tensio TN AS og Tensio TS AS Klage på vedtak om inntektsramme Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ALBS
27.06.2022 2022/969 Bærum kommune, klagemotpart: Elvia AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet INAR
30.06.2022 2022/979 Oluf Eiendom AS, klagemotpart: Linea AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet SATO
05.10.2022 2022/1378 privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet INAR
13.10.2022 2022/1419 Privatperson, klagemotpart: MørenettAS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet SATO
01.11.2022 2022/1562 Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet SATO
10.11.2022 2022/1589 EPEX SPOT SE Klage på vedtak om avslag på søknad om markedsplasskonsesjon for drift av handelsløsning på North Sea Link Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) Innkommet ALBS
02.12.2022 2022/1653 Celsa Armeringsstål AS Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet SULE
12.01.2021 2021/45 Orkland Energi AS Klage på vedtak om avvikling av kontrakt – jevn betaling Klagen er trukket Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Trukket SULE
1 2 3 8