Gå til innhold

Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Saker og aktuelt

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
26.11.2021 2021/2106 Vollakvernfallet AS Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra MAF § 3-8 Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Trukket ARAH
10.03.2022 2022/381 Sandtjørn Vel Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ARAH
21.03.2022 2022/498 Nyli borettslag I, klagemotpart: Agder Energi Nett AS Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
31.03.2022 2022/594 Boliden Odda AS, klagemotpart: Statnett SF Klage over avvisningsvedtak, Klage over vedtak i uenighet om brudd på tilknytningsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet INAR
31.03.2022 2022/595 privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet INAR
10.05.2022 2022/723 Privatperson, klagemotpart: Tensio TS AS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet INAR
11.05.2022 2022/718 Celsa Armeringsstål AS Klage på vedtak om utbedringsansvarlig for krav til flimmer Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL) Innkommet ARAH
10.05.2022 2022/720 EPEX SPOT SE Klage på vedtak om tildeling av markedsplasskonsesjon for drift av handelsløsning på North Sea Link Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet ARAH
09.05.2022 2022/742 EPEX SPOT SE Klage på vedtak om avslag på søknad om markedsplasskonsesjon for drift av handelsløsning på North Sea Link Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet ARAH
12.05.2022 2022/758 Tensio TN AS og Tensio TS AS Klage på vedtak om inntektsramme Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet INAR
1 2 3 7