Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 40

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
22.06.2021 2021/855 Norwegian Irish Society Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen Klagen tas ikke til følge Forskrift om grasrotandel Avgjort ADKV
15.10.2019 2019/490 Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen Klagen tas ikke til følge Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven) Avgjort ALBS
01.02.2021 2020/703 Foreningen Samhold Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen Saken returneres til Frivillighetsregisteret for ny behandling Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven) Avgjort ALBS
01.02.2021 2021/77 TROLL Simracing Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen Klagen tas ikke til følge Forskrift om grasrotandel Avgjort ALBS
02.03.2021 2021/144 Rudolf Steinerskolens Venner (RSV) Oslo Nektet registrering i Frivillighetsregisteret Klagen tas ikke til følge Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven) Avgjort ALBS
27.04.2021 2021/489 Arbeiderradio Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Forskrift om grasrotandel Avgjort ALBS
04.06.2021 2021/629 Reehaug Samfunnshus Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen Klagen tas ikke til følge Forskrift om grasrotandel Avgjort ALBS
09.10.2017 2017/225 Møre og Romsdal Birøkterlag Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen Klagen tas ikke til følge Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Forskrift om lov om register for frivillig virksomhet, Forskrift om grasrotandel, Lov om pengespill (pengespill-loven) Avgjort ELOK
06.06.2018 2018/29 Sandvann Hyttegrend Nektet registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret Klagen tas ikke til følge Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven) Avgjort ELOK
06.06.2018 2018/111 FAU Skjelnan Skole Nektet registrering i Frivillighetsregisteret, FAU Klagen tas ikke til følge Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven) Avgjort ELOK