Vil du jobbe i Klagenemndssekretariatet?

Ledige stillinger blir fortløpende annonsert på www.klagenemndssekretariatet.no og på stillingsportaler på internett.