Vil du jobbe i Klagenemndssekretariatet?

Ledige stillinger blir fortløpende annonsert på www.klagenemndssekretariatet.no og på stillingsportaler på internett.

Tilbud til studentene: trainee-opphold eller skriveplass og masterstipend.

Ledig vikariat (1 år) og midlertidig engasjement (7 mnd) for dyktige jurister.