Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ønsker du å klage på en offentlig anskaffelse? Eller har du oppdaget at en oppdragsgiver har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse?

Klagenemnda for offentlige anskaffelser håndterer klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Her kan du lese om hvordan du går frem for å klage.

Ikon for KOFA KOFA

Les mer om Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA.

Ikon for Levere klage Levere klage

Før du klager
Skrive klage / Mal for klage
Sende klage

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Når du mottar en klage
Frister
Saksbehandlingstid

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Innklaget
26.05.2023 2022/1650 Halden kommune
Ikke brudd på regelverket
25.05.2023 2023/213 Rennebu kommune
Brudd på regelverket
12.05.2023 2023/54 Statens vegvesen Utbygging
Ikke brudd på regelverket
10.05.2023 2023/22 Elverum kommune
Brudd på regelverket
05.05.2023 2023/138 Innlandet fylkeskommune
Avvist - klagefristen er løpt ut