Gå til innhold

Vil du jobbe i Klagenemndssekretariatet?

Ledige stillingar blir fortløpande annonsert på kofa.no og klagenemndssekretariatet.no, og på stillingsportalar på internett.

For å vere interessant for ei stilling i sekretariatet er det viktig med gode eksamensresultat. I tillegg blir det vektlagt positivt om ein har spesiell kunnskap innan anskaffingsregelverket, kontraktsrett eller andre nærliggjande rettsfelt, og eventuell erfaring som dommarfullmektig eller advokatfullmektig.

Dersom du har spørsmål om jobb i sekretariatet, ta kontakt med direktør for Klagenemnssekretariat Anneline Vingsgård på telefon 55 19 30 00 eller e-post anneline.vingsgard@knse.no.

Tilbud for studenter – trainee-opphold og skriveplass:

Trainee-opphold

Som trainee i Klagenemndssekretariatet vil du få verdifull erfaring fra arbeidslivet. Ved å arbeide på samme måte som saksbehandlerne, vil du få erfaringer med spennende og utfordrende juridiske problemstillinger på flere interessante fagfelt. I tillegg vil du bli en del av et svært godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Sekretariatets hovedoppgave er å forberede og utarbeide utkast til endelige avgjørelser i hver enkelt sak for de forskjellige nemndene. Som trainee vil du ta del i denne prosessen med alt som det innebærer av juridiske utredninger, korrespondanse med partene, selvstendig arbeid og samarbeid med de øvrige ansatte og med nemndsmedlemmene.

Vi søker primært etter studenter som skal begynne på fjerde eller femte studieår, men trainee-opphold vil også kunne være aktuelt for nylig uteksaminerte studenter. Gode eksamensresultater vil bli vektlagt, i tillegg til evne til å arbeide selvstendig, effektivt, strukturert og målrettet.

Vi tilbyr to trainee-opphold, hver på fire uker. Ett av dem skal være i juni, det andre i august/september. Trainee-oppholdet lønnes som konsulent. Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med Klagenemndssekretariatets leder, Anneline Vingsgård, på telefonnummer 974 92 717.

Søknad sendes til post@knse.no.

Skriveplass og masterstipend

Klagenemndssekretariatet tilbyr masterstipend med skriveplass for jusstudenter som ønsker å skrive innenfor rettsområdet offentlige anskaffelser. I tillegg til et stipend på kr 10 000, kan vi tilby kontorplass og fri adgang til vårt bibliotek.

Med skriveplass hos oss blir du en del av et sterkt fagmiljø på fagområdet offentlige anskaffelser, og du vil kunne få rådgivning til din aktuelle problemstilling. I tillegg vil du bli en del av et svært godt sosialt miljø.

Søknad med problemstilling og karakterutskrift sendes til post@knse.no.