Gå til innhold

Halvard Haukeland Fredriksen

Født i Bergen 1977

Cand jur 2003 etter jusstudier i Tromsø og Bergen Magister jur (LLM) 2005 fra Universitetet i Göttingen (Tyskland) Dr jur 2009 fra Universitetet i Göttingen (Tyskland) Phd 2013 fra Universitetet i Bergen

Ansatt ved Det juridiske fakultet i Bergen i ulike stillinger fra 2005, siden 2013 som professor i rettsvitenskap