Gå til innhold

Saksbehandlingstid for alle måneder 2022

  • Prioriterte rådgivende saker: 57 dager
  • Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
  • Rådgivende saker: 98 dager
  • Gebyrsaker: 306 dager
Kategori Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 61
Prioriterte rådgivende saker 21
Rådgivende saker 27
Prioriterte gebyrsaker 0
Gebyrsaker 13
Kategori Antall i perioden:
Alle avgjorte klagesaker 72
Antall saker med regelbrudd 29
Antall saker uten regelbrudd 26
Antall saker trukket av klager 1
Antall avviste saker 9
Antall saker ilagt overtredelsesgebyr 7
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte rådgivende saker 19
Brudd (avgjort av nemnda) 9
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 7
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 1
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Rådgivende saker 31
Brudd (avgjort av nemnda) 13
Ikke brudd (avgjort av nemnda) 11
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 5
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 1
Kategori Antall i perioden:
Prioriterte gebyrsaker
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 0
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0
Kategori Antall i perioden:
Gebyrsaker 22
Ulovlig direkte anskaffelse og gebyr (avgjort av nemnda) 7
Ulovlig direkte anskaffelse uten gebyr (avgjort av nemnda) 4
Ikke ulovlig direkte anskaffelse (avgjort av nemnda) 0
Avvist av nemnda 0
Avvist av sekretariatet 3
Avvisning fra sekretariatet overprøvd av nemndsleder 0
Trukket av klager 0