Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4391

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
23.10.2006 2005/245 Rådgivende sak Aetat Larvik De generelle kravene i § 5 Brudd på regelverket Avgjort hml
23.05.2005 2004/142 Rådgivende sak Aetat Lillehammer Frister Brudd på regelverket Avgjort MGM
11.04.2005 2004/64 Rådgivende sak Aetat Madla Annet, Begrunnelse, Endring av konkurransegrunnlag, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ANS
14.05.2007 2006/101 Rådgivende sak Aetat Rogaland De generelle kravene i § 5, Reelle forhandlinger Brudd på regelverket Avgjort LTH
09.10.2006 2005/205 Rådgivende sak Aetat Sandnes Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANS
07.04.2003 2003/42 Rådgivende sak Aetat Sør-Trøndelag/ Aetat Trondheim Annet, Avvisning av leverandør Brudd på regelverket Avgjort ABJ
20.10.2003 2003/96 Rådgivende sak Aetat tiltak Annet Brudd på regelverket Avgjort ANS
14.06.2004 2003/247 Rådgivende sak Aetat tiltak Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Erstatning, Klageadgang/klagefrist/karens, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort ANS
21.09.2005 2004/258 Rådgivende sak Aetat tiltak Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort MHD
06.03.2006 2005/13 Rådgivende sak Aetat Tiltak Oslo/Akershus Frister Brudd på regelverket Avgjort LTH