Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4391

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
11.01.2005 2004/4 Rådgivende sak Aetat Trondheim Øst Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANS
06.12.2004 2004/5 Rådgivende sak Nordland fylkeskommune Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort ANS
30.06.2004 2004/6 Rådgivende sak Vestfold politidistrikt Trukket Avgjort MGM
02.03.2004 2004/7 Rådgivende sak Oslo kommune Trukket Avgjort ANS
02.12.2004 2004/8 Rådgivende sak Forsvarsbygg Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANS
27.08.2004 2004/9 Rådgivende sak Fylkestrygdekontoret i Aust-Agder Trukket Avgjort ANS
19.09.2005 2005/2 Rådgivende sak Aker Universitetssykehus Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANS
16.01.2006 2005/3 Rådgivende sak Helsebygg Midt-Norge Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort LTH
31.03.2005 2005/4 Rådgivende sak Sjøfartsdirektoratet Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort KDT
26.05.2005 2005/5 Rådgivende sak Finansdepartementet Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort MGM