Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 73

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
30.11.2023 2023/1104 Rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet CAES
04.12.2023 2023/1099 Gebyrsak Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Innkommet OLOT
19.12.2023 2023/714 Rådgivende sak Abakus AS Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
18.12.2023 2023/1169 Rådgivende sak Holmestrand kommune De generelle kravene i § 4 Innkommet LIRA
19.12.2023 2023/1192 Rådgivende sak NAV Rogaland De generelle kravene i § 4 Innkommet DAEI
20.12.2023 2023/1195 Rådgivende sak Stavanger kommune Begrunnelse, Evaluerings- eller prismodell, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet MAUL
14.12.2023 2023/1148 Rådgivende sak NAV Annet Innkommet LIRA
03.11.2023 2023/249 Gebyrsak Helse Stavanger HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/253 Gebyrsak Helse Bergen HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/254 Gebyrsak Sykehuset i Vestfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT