Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 73

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
21.05.2024 2024/804 Gebyrsak Time kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
15.05.2024 2024/793 Rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF De generelle kravene i § 4 Innkommet MAUL
03.11.2023 2023/254 Gebyrsak Sykehuset i Vestfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
24.05.2024 2024/391 Rådgivende sak Sykehuset i Vestfold HF Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
08.05.2024 2024/756 Gebyrsak Storfjord kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
11.03.2024 2024/206 Rådgivende sak Stjørdal kommune Tildelingsevaluering Innkommet CAES
18.04.2024 2024/594 Rådgivende sak Statsbygg Tildelingsevaluering Innkommet MAUL
31.05.2024 2024/861 Rådgivende sak Statsbygg Tilbudsevaluering Innkommet DAEI
18.01.2024 2024/129 Rådgivende sak Statens vegvesen Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering Innkommet HUNG
23.05.2024 2024/710 Rådgivende sak Statens vegvesen Avvisning av tilbud Innkommet DAEI