Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3647

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
14.10.2013 2011/307 Rådgivende sak Oslo kommune v/renovasjonsetaten Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Erstatning, Ettersending/supplering, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TINS
04.10.2021 2021/305 Rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort MIHE
12.12.2019 2019/618 Prioritert rådgivende sak Stange kommune Avvisning av tilbud, Evaluerings- eller prismodell, Innsyn/taushetsplikt, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium, Annet Ikke brudd på regelverket Avgjort MAMY
20.08.2007 2007/40 Rådgivende sak Rogaland fylkeskommune Bruk av rådgiver, Habilitet, Konkurranseform, Protokollføring, Reelle forhandlinger, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ABJ
05.11.2014 2013/98 Rådgivende sak Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Erstatning, Evaluerings- eller prismodell, Habilitet, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort IDFR
28.04.2008 2008/27 Rådgivende sak Skattedirektoratet Annet, De generelle kravene i § 5, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium, Vedståelse Brudd på regelverket Avgjort EPE
23.06.2014 2012/170 Rådgivende sak Ballangen kommune Annet, De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Innsyn/taushetsplikt, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort PEAA
24.01.2014 2013/134 Prioritert rådgivende sak Statens Vegvesen Annet, Avlysning/totalforkastelse, Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort TINS
25.05.2009 2008/214 Rådgivende sak Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Annet, Begrunnelse, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Klageadgang/klagefrist/karens, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort MTR
09.03.2009 2009/9 Prioritert rådgivende sak Rogaland fylkeskommune Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Erstatning, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Brudd på regelverket Avgjort ISL