Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 55

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
18.09.2023 2023/802 Rådgivende sak Høgskolen i Innlandet Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet OLOT
30.11.2023 2023/1104 Rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet CAES
11.01.2024 2024/59 Rådgivende sak Statens vegvesen Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet MIHE
24.01.2024 2024/138 Prioritert rådgivende sak Tønsberg kommune Avvisning av leverandør, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Innkommet ASPE
11.12.2023 2023/1152 Prioritert rådgivende sak Trøndelag fylkeskommune Avvisning av leverandør, Tildelingsevaluering Innkommet MAUL
04.01.2024 2024/39 Prioritert rådgivende sak Innherred Anskaffelser KO Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet CAES
28.09.2023 2023/857 Rådgivende sak Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid v/Ullensaker kommune Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet MAUL
26.09.2023 2023/834 Prioritert rådgivende sak Strand kommune Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4 Innkommet MAUL
21.02.2024 2024/0271 Rådgivende sak Miljødirektoratet Avvisning av tilbud, Tilbudsevaluering Innkommet MAUL
30.11.2023 2023/1105 Prioritert rådgivende sak Avinor Flysikring AS Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet CAES