Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 49

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
27.10.2021 2021/1604 Gebyrsak Storfjord kommune Feil i/uklar kunngjøring Innkommet SYMA
10.11.2021 2021/1924 Gebyrsak Bodø kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JAFR
30.11.2021 2021/1952 Gebyrsak Sykehusinnkjøp HF m/flere Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet KRCL
17.11.2021 2021/2014 Gebyrsak Helse Stavanger HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
11.07.2022 2022/1006 Gebyrsak Sykehuset Innlandet HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
08.07.2022 2022/1007 Gebyrsak Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
12.07.2022 2022/1008 Gebyrsak Oslo universitetssykehus HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
13.07.2022 2022/1017 Gebyrsak Sykehuset Innlandet HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
14.07.2022 2022/1019 Gebyrsak Helse Bergen HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
15.07.2022 2022/1021 Rådgivende sak Forsvarsmateriell Avvisning av leverandør Innkommet JOHJ