Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 44

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
11.07.2022 2022/1006 Gebyrsak Sykehuset Innlandet HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
13.07.2022 2022/1017 Gebyrsak Sykehuset Innlandet HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
21.09.2022 2022/1315 Gebyrsak Sykehuset Innlandet HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
08.12.2022 2022/1670 Prioritert rådgivende sak Suldal kommune Tildelingsevaluering Innkommet SYMA
05.10.2022 2022/1384 Rådgivende sak Storfjord kommune Avlysning/totalforkastelse, Feil i/uklar kunngjøring, Frister, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet SYMA
16.12.2022 2022/1696 Rådgivende sak Statens Vegvesen Avvisning av leverandør Innkommet JAFR
15.02.2022 2022/290 Gebyrsak Sortland kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
29.08.2022 2022/1126 Gebyrsak Rælingen kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
23.01.2023 2023/0025 Prioritert rådgivende sak Politiets fellestjenester Tildelingsevaluering Innkommet JOHJ
12.07.2022 2022/1008 Gebyrsak Oslo universitetssykehus HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA