Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3668

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
02.05.2011 2010/99 Rådgivende sak Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum Brudd på regelverket Avgjort ABJ
09.05.2011 2011/14 Gebyrsak Oppegård kommune Avvist - klagefristen er løpt ut Avgjort INSL
04.04.2011 2011/28 Prioritert rådgivende sak Kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer Brudd på regelverket Avgjort LIVE
07.03.2011 2011/32 Prioritert rådgivende sak Helgelandssykehuset HF Brudd på regelverket Avgjort LIVE
30.05.2011 2011/69 Rådgivende sak Oslo kommune Ikke brudd på regelverket Avgjort LIVE
02.05.2011 2011/70 Prioritert rådgivende sak Bærum kommune Brudd på regelverket Avgjort INSL
30.11.2006 2005/195 Rådgivende sak Helse Nord RHF Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort PLA
18.10.2006 2005/208 Rådgivende sak Helse Nord RHF Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort EPE
18.10.2006 2005/222 Rådgivende sak Helse Nord RHF Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort EPE
20.10.2006 2005/226 Rådgivende sak Teater og konserthuset for Sørlandet IKS Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort EPE