Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3969

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
18.11.2014 2013/122 Rådgivende sak Balsfjord kommune Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Ettersending/supplering, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Innsyn/taushetsplikt, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort TOKN
27.11.2014 2013/124 Rådgivende sak Oslo universitetssykehus HF Avlysning/totalforkastelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TOKN
15.04.2015 2014/101 Rådgivende sak Statsbygg Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Innsyn/taushetsplikt, Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort TOKN
15.12.2014 2014/116 Prioritert rådgivende sak Karmøy kommune Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort TOKN
27.04.2015 2014/135 Rådgivende sak Kystverket Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort TOKN
13.08.2019 2018/204 Rådgivende sak Statens vegvesen Region midt Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
15.08.2019 2018/209 Rådgivende sak Forsvarsbygg Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
20.08.2019 2018/211 Rådgivende sak Statnett SF Tildelingsevaluering, Vedståelse, Annet Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
29.10.2019 2018/214 Rådgivende sak Statsbygg Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4 Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
17.09.2019 2018/219 Rådgivende sak Akershus fylkeskommune Avklaring eller retting av tilbud, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI