Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3997

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
19.12.2019 2019/106 Rådgivende sak Nordland fylkeskommune Avklaring eller retting av tilbud, Begrunnelse, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
03.12.2019 2019/139 Rådgivende sak Lødingen kommune Tildelingsevaluering Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TOSI
11.09.2019 2019/221 Rådgivende sak Sandefjord kommune Annet Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TOSI
12.05.2020 2019/289 Rådgivende sak Nord-Troms kommunenes Innkjøpssenter Protokollføring, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort TOSI
29.04.2020 2019/341 Rådgivende sak Kystverket Avvisning av tilbud, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon Brudd på regelverket Avgjort TOSI
11.03.2020 2019/343 Rådgivende sak Miljødirektoratet Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
06.04.2022 2019/367 Gebyrsak Hamarøy kommune Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort TOSI
19.03.2020 2019/353 Rådgivende sak Forvarsmateriell Avvisning av tilbud, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Annet Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
30.03.2020 2019/380 Rådgivende sak Helse Stavanger HF Begrunnelse, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort TOSI
09.12.2020 2019/382 Gebyrsak Røst kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort TOSI