Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3665

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
05.01.2010 2009/247 Prioritert rådgivende sak NAV Drift og utvikling Avvist - klagefristen er løpt ut Avgjort LKH
08.02.2011 2009/266 Rådgivende sak Halden kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort BBE
17.01.2011 2009/283 Rådgivende sak EB Nett AS Brudd på regelverket Avgjort LKH
17.01.2011 2009/284 Rådgivende sak Fortum Distribution AS Brudd på regelverket Avgjort LKH
02.02.2011 2010/101 Rådgivende sak Nordlandssykehuset Brudd på regelverket Avgjort MARU
02.05.2011 2010/103 Rådgivende sak Aust-Agder fylkeskommune Ikke brudd på regelverket Avgjort LIVE
16.02.2011 2010/107 Rådgivende sak Stavanger kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort LKHE
28.02.2011 2010/109 Rådgivende sak Ski kommune Brudd på regelverket Avgjort IBPE
21.03.2011 2010/116 Rådgivende sak Lier kommune Brudd på regelverket Avgjort ABJ
21.02.2011 2010/120 Rådgivende sak Oslo kommune Brudd på regelverket Avgjort raso