Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 73

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
07.05.2024 2024/723 Rådgivende sak Herøy kommune Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
23.05.2024 2024/710 Rådgivende sak Statens vegvesen Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
24.05.2024 2024/391 Rådgivende sak Sykehuset i Vestfold HF Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
15.05.2024 2024/813 Prioritert rådgivende sak Forsvarets logistikkorganisasjon FLO Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet DAEI
31.05.2024 2024/861 Rådgivende sak Statsbygg Tilbudsevaluering Innkommet DAEI
29.05.2024 2024/849 Prioritert rådgivende sak Gran kommune Innkommet DAEI
18.01.2024 2024/129 Rådgivende sak Statens vegvesen Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering Innkommet HUNG
24.01.2024 2024/139 Rådgivende sak Våler kommune Avvisning av tilbud Innkommet HUNG
26.04.2024 2024/424 Rådgivende sak Oslo kommune Avvisning av tilbud Innkommet HUNG
08.05.2024 2024/315 Rådgivende sak Våler kommune Avvisning av leverandør, Ettersending/supplering, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet HUNG