Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4309

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
17.02.2005 2005/6 Rådgivende sak Sykehuset Innlandet HF Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort KDT
25.02.2005 2005/7 Rådgivende sak Lenvik kommune Avvist - saken ikke egnet for skriftlig behandling Avgjort KDT
13.02.2006 2005/8 Rådgivende sak Oslo kommune Begrunnelse Brudd på regelverket Avgjort LTH
24.05.2005 2005/9 Rådgivende sak Utlendingsdirektoratet Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANS
19.04.2006 2006/1 Rådgivende sak Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Trukket Avgjort LTH
28.11.2006 2006/2 Rådgivende sak Universitetet i Tomsø Trukket Avgjort EPE
18.12.2006 2006/3 Rådgivende sak Forsvarets logistikkorganisasjon Begrunnelse, Evaluerings- eller prismodell Ikke brudd på regelverket Avgjort hml
17.01.2007 2006/4 Rådgivende sak Akershus fylkeskommune Tildelingsevaluering Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort EPE
12.03.2007 2006/5 Rådgivende sak Forsvarsbygg Erstatning, Konkurranseform Brudd på regelverket Avgjort RSA
11.12.2006 2006/6 Rådgivende sak Bærum kommune Annet Ikke brudd på regelverket Avgjort EPE