Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 44

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
29.08.2022 2022/1098 Gebyrsak Oslo universitetssykehus HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
29.12.2022 2022/1810 Rådgivende sak Oslo kommune Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering Innkommet JOHJ
12.12.2022 2022/1625 Rådgivende sak Osen kommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Innkommet SYMA
07.12.2022 2022/1678 Prioritert rådgivende sak Innlandet fylkeskommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Innkommet OLOT
16.12.2022 2022/1697 Rådgivende sak Helse Stavanger HF Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Innkommet OLOT
24.09.2022 2022/1326 Gebyrsak Helse Midt-Norge RHF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
23.11.2022 2022/1642 Gebyrsak Helse Førde HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JOHJ
14.07.2022 2022/1019 Gebyrsak Helse Bergen HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
28.11.2022 2022/1647 Gebyrsak Helgelandssykehuset HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
31.08.2022 2022/1097 Rådgivende sak Haugesund kommune Avvisning av tilbud Innkommet CAES