Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4099

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
16.03.2022 2022/217 Gebyrsak Bergen Brannvesen Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken gjelder ikke brudd på lov om offentlige anskaffelser Avgjort SYMA
20.06.2022 2022/270 Gebyrsak Sykehusinnkjøp HF Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TOSI
25.03.2022 2022/197 Rådgivende sak Karmøy kommune Avvisning av tilbud, Forhandlingsforbud Avvist - mangler saklig klageinteresse Avgjort ANVA
05.04.2022 2022/273 Prioritert rådgivende sak Arbeids- og velferdsetaten Avvisning av tilbud, Begrunnelse, Evaluerings- eller prismodell, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort CAES
08.04.2022 2022/172 Rådgivende sak Linja AS Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør Brudd på regelverket Avgjort MAMY
24.03.2022 2022/242 Prioritert rådgivende sak Asker kommune Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort MAMY
02.08.2022 2022/247 Gebyrsak Rana kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort OLOT
12.04.2022 2022/277 Prioritert rådgivende sak Harstad kommune Avvisning av tilbud, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort TOSI
13.06.2022 2022/308 Gebyrsak BIR AS Ulovlig direkte anskaffelse Trukket Avgjort MAMY
26.04.2022 2022/36 Rådgivende sak Helse Møre og Romsdal HF Annet Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort OLOT