Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4099

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
11.04.2022 2022/478 Rådgivende sak Bufetat Nord Regionkontor Nord Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Ulovlig tildelingskriterium, Annet Trukket Avgjort MAMY
18.05.2022 2022/546 Rådgivende sak Trøndelag fylkeskommune De generelle kravene i § 4, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon Trukket Avgjort MIHE
31.05.2022 2022/376 Rådgivende sak Trondheim kommune Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort JAFR
19.05.2022 2022/552 Prioritert rådgivende sak Helse Midt-Norge RHF Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort ANVA
25.05.2022 2022/582 Prioritert rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF De generelle kravene i § 4, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort MAMY
27.05.2022 2022/587 Prioritert rådgivende sak Vefsn kommune Avlysning/totalforkastelse, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort MIHE
22.06.2022 2022/597 Rådgivende sak Statsforvalteren i Troms og Finnmark Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort ANVA
07.06.2022 2022/596 Prioritert rådgivende sak Kommunene Sandnes, Sola, Stavanger og Randaberg, Sandnes kirkelige fellesråd og Sola kirkelige fellesråd Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort KRCL
02.06.2022 2022/598 Prioritert rådgivende sak Sandnes kommune Avvisning av leverandør, Bruk av rådgiver, Habilitet Brudd på regelverket Avgjort CAES
06.07.2022 2022/652 Prioritert rådgivende sak Grenlandkommunenes Innkjøpsenhet Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Ettersending/supplering, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort KRCL