Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4275

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
24.03.2022 2022/242 Prioritert rådgivende sak Asker kommune Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort MAMY
09.02.2023 2022/290 Gebyrsak Sortland kommune Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort ANVA
09.02.2023 2022/291 Gebyrsak Fauske kommune Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort ANVA
02.08.2022 2022/247 Gebyrsak Rana kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort OLOT
12.04.2022 2022/277 Prioritert rådgivende sak Harstad kommune Avvisning av tilbud, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort TOSI
13.06.2022 2022/308 Gebyrsak BIR AS Ulovlig direkte anskaffelse Trukket Avgjort MAMY
26.04.2022 2022/36 Rådgivende sak Helse Møre og Romsdal HF Annet Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort OLOT
03.05.2022 2022/198 Gebyrsak Drammen kommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANVA
29.03.2022 2022/312 Rådgivende sak Statens vegvesen Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon Avvist - klagefristen er løpt ut Avgjort KRCL
29.04.2022 2022/326 Prioritert rådgivende sak Universitetet i Oslo Avklaring eller retting av tilbud, Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Ettersending/supplering, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Feil i/uklar kunngjøring, Forhandlingsforbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Saklig klageinteresse, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort JAFR