Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4282

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
29.06.2018 2017/163 Gebyrsak Bergen kommune Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort LIRA
12.09.2018 2017/179 Gebyrsak Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TOHO
20.04.2018 2017/182 Gebyrsak Helse Stavanger HF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort KARS
12.12.2018 2017/187 Gebyrsak Brønnøysundregistrene Avlysning/totalforkastelse, Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort ERGA
04.12.2018 2017/338 Gebyrsak Akershus universitetssykehus HF Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort KARS
13.11.2018 2017/344 Gebyrsak Kystverket Nordland Avvisning av leverandør, Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort TOHO
08.06.2018 2018/105 Gebyrsak Stor-Elvdal kommune Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TOHO
27.02.2020 2018/126 Gebyrsak Åsnes Kirkelige Fellesråd Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort LIRA
21.10.2020 2018/157 Gebyrsak Utenriksdepartementet Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort PEAA
14.05.2019 2018/185 Gebyrsak Buskerudbysamarbeidet Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort LIRA