Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4128

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
14.10.2021 2021/121 Gebyrsak Bufetat Senter for administrasjon og utvikling Avklaring eller retting av tilbud, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort OLOT
10.02.2022 2021/338 Gebyrsak Øygarden kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort TOSI
13.12.2021 2021/344 Gebyrsak Flatanger kommune De generelle kravene i § 4, Ettersending/supplering, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort MIHE
28.03.2022 2021/385 Gebyrsak Oslo kommune v/Helseetaten Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort MAMY
13.07.2021 2021/150 Gebyrsak Herøy kommune Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TOSI
16.03.2022 2021/603 Gebyrsak Sykehusinnkjøp HF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort JOHJ
22.07.2021 2021/768 Gebyrsak Applied Autonomy AS Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort KRCL
02.11.2021 2021/615 Gebyrsak Tromsø kommune Ulovlig direkte anskaffelse, Annet Brudd på regelverket Avgjort ANVA
15.12.2021 2021/706 Gebyrsak Indre Østfold kommune Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort MIHE
20.09.2021 2021/861 Gebyrsak Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort LINE