Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4201

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
23.08.2022 2022/761 Rådgivende sak Universitetet i Stavanger De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort MAMY
09.12.2022 2022/862 Gebyrsak Sykehusinnkjøp HF Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort KRCL
21.10.2022 2022/881 Rådgivende sak Sporveien AS De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell Brudd på regelverket Avgjort JOHJ
05.09.2022 2022/886 Rådgivende sak Ruter AS Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Reelle forhandlinger, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort KRCL
25.08.2022 2022/873 Prioritert rådgivende sak Fredrikstad kommune m.fl. Avvisning av tilbud, Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
19.08.2022 2022/894 Prioritert rådgivende sak Hamar kommune Avvisning av leverandør Ikke brudd på regelverket Avgjort SYMA
31.08.2022 2022/909 Prioritert rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Ettersending/supplering Brudd på regelverket Avgjort JAFR
17.08.2022 2022/867 Prioritert rådgivende sak Vadsø kommune Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort MAMY
15.08.2022 2022/911 Prioritert rådgivende sak Skjervøy kommune Avklaring eller retting av tilbud, De generelle kravene i § 4 Ikke brudd på regelverket Avgjort KRCL
13.09.2022 2022/887 Rådgivende sak Bergen kommune Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort MAMY