Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4185

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
05.05.2003 2003/49 Rådgivende sak Vestvågøy kommune Begrunnelse, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon Brudd på regelverket Avgjort ABJ
05.05.2003 2003/81 Rådgivende sak Statens vegvesen Avvisning av leverandør Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
30.04.2003 2003/17 Rådgivende sak Troms fylkeskommune Annet, De generelle kravene i § 5, Erstatning Brudd på regelverket Avgjort ABJ
30.04.2003 2003/30 Rådgivende sak Kommunene Asker, Bærum Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Øvre Eiker,Kongsberg, Ringerike og Svelvik Annet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
30.04.2003 2003/59 Rådgivende sak Bodø kommune Begrunnelse, Habilitet, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ABJ
29.04.2003 2003/52 Rådgivende sak Aetat Arbeidsdirektoratet Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort
28.04.2003 2003/82 Rådgivende sak Direktoratet for sivilt beredskap Avvist - mangler saklig klageinteresse Avgjort
22.04.2003 2003/51 Rådgivende sak St. Olavs Hospital HF Trukket Avgjort
11.04.2003 2003/32 Rådgivende sak Sande kommune Trukket Avgjort
07.04.2003 2003/20 Rådgivende sak Oslo kommune, Undervisningsbygg KF Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ