Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4352

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
09.02.2004 2003/279 Rådgivende sak Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort MGM
05.02.2004 2003/151 Rådgivende sak Statoil/ Lisensgruppene Snorre Unit, PL 089, Statfjord Øst Unit og Sygna Unit Annet Avvist - mangler saklig klageinteresse Avgjort RMY
02.02.2004 2003/126 Rådgivende sak Oslo og Akershus Trafikkservice Avvisning av leverandør, Endring av konkurransegrunnlag Brudd på regelverket Avgjort RMY
02.02.2004 2003/147 Rådgivende sak Søgne kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort RMY
02.02.2004 2003/153 Rådgivende sak Nordlandssykehuset HF Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort RMY
02.02.2004 2003/160 Rådgivende sak Sykehuset Innlandet HF Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort RMY
02.02.2004 2003/228 Rådgivende sak Nannestad kommune Annet, Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort ANS
29.01.2004 2003/282 Rådgivende sak Alta kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort MGM
28.01.2004 2003/175 Rådgivende sak Levanger kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort RMY
28.01.2004 2003/204 Rådgivende sak Skiptvet kommune De generelle kravene i § 5 Brudd på regelverket Avgjort RMY