Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4185

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
02.12.2022 2022/1039 Gebyrsak Hitra kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort JOHJ
13.12.2022 2022/1040 Gebyrsak Hitra kommune Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort JOHJ
20.12.2022 2022/1021 Rådgivende sak Forsvarsmateriell Avvisning av leverandør Brudd på regelverket Avgjort JOHJ
05.10.2022 2022/1041 Gebyrsak Saltdal kommune De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort SYMA
13.10.2022 2022/1050 Gebyrsak Modum kommune Leieunntaket, Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANVA
10.08.2022 2022/701 Rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Klageadgang/klagefrist/karens Avvist - klagefristen er løpt ut Avgjort ANVA
04.11.2022 2022/1016 Rådgivende sak Kystverket Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort OLOT
30.09.2022 2022/872 Rådgivende sak Værøy kommune Avvisning av leverandør, Feil i/uklar kunngjøring Brudd på regelverket Avgjort OLOT
13.09.2022 2022/992 Prioritert rådgivende sak Norges Handelshøyskole De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort CAES
25.10.2022 2022/1093 Gebyrsak Finnmarkssykehuset Leieunntaket, Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort JAFR