Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4311

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
11.11.2020 2019/662 Gebyrsak Utenriksdepartementet De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort CAAN
11.08.2020 2019/668 Gebyrsak Hamar kommune Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort MAMY
16.10.2020 2019/682 Gebyrsak Hå kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort LINE
12.10.2020 2019/697 Gebyrsak Trondheim kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort LINE
02.11.2020 2019/709 Gebyrsak Øygarden kommune Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort HEST
21.10.2020 2019/741 Gebyrsak Ålesund kommunale Eiendom KF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort MAMY
27.01.2021 2020/1 Gebyrsak Sauda kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort TOSI
05.11.2021 2020/119 Gebyrsak Øygarden kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort TOSI
28.09.2020 2020/172 Gebyrsak Politidirektoratet Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort LINE
06.11.2020 2020/171 Gebyrsak Helse Førde HF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort MIHE