Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4185

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
23.03.2022 2021/1439 Gebyrsak Lillehammer kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort CAES
23.02.2022 2021/378 Gebyrsak Hadsel kommune Feil i/uklar kunngjøring, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort OLOT
17.01.2022 2021/1410 Gebyrsak Lyse Lux AS Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Feil i/uklar kunngjøring, Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANVA
21.12.2022 2021/1601 Gebyrsak Helgelandssykehuset HF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort OLOT
21.12.2022 2021/1602 Gebyrsak Helse Bergen HF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort OLOT
13.12.2022 2021/1604 Gebyrsak Storfjord kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort SYMA
11.03.2022 2021/1606 Gebyrsak Havparken AS/Havparken Eiendom AS Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort MAMY
27.05.2022 2021/1908 Gebyrsak Øygarden kommune Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort MIHE
17.01.2022 2021/1899 Gebyrsak Omsorgsbygg Oslo KF Feil i/uklar kunngjøring, Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort SYMA
18.06.2022 2021/1614 Gebyrsak Storfjord kommune Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort CAES