Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4201

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
05.12.2022 2022/1187 Gebyrsak Verdal kommune Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort ANVA
22.11.2022 2022/1152 Rådgivende sak Kirkenes storkjøkken AS Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør, Habilitet, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort OLOT
24.10.2022 2022/1324 Prioritert rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort SYMA
08.11.2022 2022/1067 Rådgivende sak Boligbygg Oslo KF De generelle kravene i § 4, Annet Ikke brudd på regelverket Avgjort MIHE
31.10.2022 2022/1352 Rådgivende sak Forsvarets Forskningsinstitutt FFI Avvisning av leverandør Trukket Avgjort JAFR
09.12.2022 2022/1024 Rådgivende sak Arkivverket Avvisning av tilbud Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort SYMA
17.11.2022 2022/1023 Rådgivende sak Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Avvisning av tilbud Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort SYMA
10.01.2023 2022/1410 Rådgivende sak Kystnett AS Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort TOHO
11.11.2022 2022/1422 Prioritert rådgivende sak Hå kommune Avlysning/totalforkastelse, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANVA
12.12.2022 2022/1481 Prioritert rådgivende sak Sandnes kommune m.fl. Avvisning av leverandør, Begrunnelse, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort SYMA