Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4414

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
25.01.2024 2023/1101 Prioritert rådgivende sak Vestland fylkeskommune De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort OLOT
30.01.2024 2023/1070 Prioritert rådgivende sak Vestland fylkeskommune Avlysning/totalforkastelse, Endring av konkurransegrunnlag, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Ikke brudd på regelverket Avgjort MAUL
12.05.2020 2019/645 Rådgivende sak Vestland fylkeskommune (Sogn og Fjordane fylkeskommune) Avklaring eller retting av tilbud, Begrunnelse, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
03.09.2012 2011/193 Rådgivende sak Vestre Toten kommune Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5 Ikke brudd på regelverket Avgjort SIBT
10.01.2012 2011/343 Rådgivende sak Vestre Toten Kommune De generelle kravene i § 5, Konkurranseform, Tildelingsevaluering Trukket Avgjort SIBT
03.05.2004 2004/10 Rådgivende sak Vestre Toten kommune m.fl. Avvisning av tilbud, Forhandlingsforbud Brudd på regelverket Avgjort ANS
12.12.2012 2011/93 Gebyrsak Vestre Viken HF Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - uhensiktsmessig for behandling Avgjort LIMI
17.06.2014 2014/47 Prioritert rådgivende sak Vestre Viken HF De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort TINS
24.10.2011 2011/169 Prioritert rådgivende sak Vestre Viken HF Avvisning av tilbud, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort LIMI
12.07.2011 2011/177 Prioritert rådgivende sak Vestre Viken HF Annet Brudd på regelverket Avgjort bebr