Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4414

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
20.02.2024 2023/1024 Prioritert rådgivende sak Alta kommune Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort DAEI
08.02.2024 2023/1029 Prioritert rådgivende sak Tromsø kommune Habilitet Brudd på regelverket Avgjort JOGJ
28.05.2024 2023/1025 Rådgivende sak Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4 Brudd på regelverket Avgjort LIRA
25.01.2024 2023/1101 Prioritert rådgivende sak Vestland fylkeskommune De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort OLOT
07.05.2024 2023/1084 Rådgivende sak Bodø kommune Endring av konkurransegrunnlag, Evaluerings- eller prismodell Ikke brudd på regelverket Avgjort DAEI
01.03.2024 2023/1119 Prioritert rådgivende sak Tromsø kommune Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort JOGJ
11.06.2024 2023/1023 Gebyrsak Dønna kommune Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort LIRA
30.01.2024 2023/1070 Prioritert rådgivende sak Vestland fylkeskommune Avlysning/totalforkastelse, Endring av konkurransegrunnlag, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Ikke brudd på regelverket Avgjort MAUL
02.06.2024 2023/1104 Rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort CAES
01.03.2024 2023/1105 Prioritert rådgivende sak Avinor Flysikring AS Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort CAES