Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4414

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
08.05.2024 2023/977 Rådgivende sak Statsbygg Avvisning av tilbud Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort JUVA
15.05.2024 2023/1192 Rådgivende sak NAV Rogaland Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ASPE
06.03.2024 2023/1225 Prioritert rådgivende sak Agder Renovasjon IKS Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort JOGJ
14.05.2024 2023/1226 Rådgivende sak Buskerud fylkeskommune (tidligere Viken fylkeskommune) Avvisning av leverandør Ikke brudd på regelverket Avgjort MAUL
13.02.2024 2023/900 Prioritert rådgivende sak Statens vegvesen Avlysning/totalforkastelse, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort MAUL
03.06.2024 2023/1195 Rådgivende sak Stavanger kommune Endring av konkurransegrunnlag, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Brudd på regelverket Avgjort MAUL
13.02.2024 2023/1156 Prioritert rådgivende sak Innlandet fylkeskommune Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort OLOT
13.02.2024 2023/1018 Prioritert rådgivende sak Renovasjonen IKS De generelle kravene i § 4, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort JUVA
19.03.2024 2023/1196 Prioritert rådgivende sak Forsvarets logistikkorganisasjon FLO De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Ikke brudd på regelverket Avgjort ASPE
22.03.2024 2024/66 Prioritert rådgivende sak Statsbygg Tilbudsevaluering Brudd på regelverket Avgjort MAUL