Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4414

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
06.05.2024 2023/962 Rådgivende sak Herøy kommune Avvisning av leverandør Ikke brudd på regelverket Avgjort JUVA
30.03.2023 2023/97 Prioritert rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort OLOT
13.02.2024 2023/970 Rådgivende sak Abakus AS Avvisning av tilbud Avvist - mangler saklig klageinteresse Avgjort MIHE
24.05.2024 2023/975 Rådgivende sak Oslo Kommune Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4 Brudd på regelverket Avgjort MIHE
08.05.2024 2023/977 Rådgivende sak Statsbygg Avvisning av tilbud Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort JUVA
16.01.2024 2023/978 Prioritert rådgivende sak Herøy kommune Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort NIKL
21.04.2023 2023/99 Prioritert rådgivende sak Dyrøy kommune Avvisning av leverandør Brudd på regelverket Avgjort JOHJ
30.04.2024 2023/993 Rådgivende sak Forsvarsbygg Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tilbudsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort MAUL
16.01.2024 2023/999 Prioritert rådgivende sak Statens vegvesen Evaluerings- eller prismodell Brudd på regelverket Avgjort DAEI
19.04.2024 2024/138 Prioritert rådgivende sak Tønsberg kommune Feil i/uklart konkurransegrunnlag Brudd på regelverket Avgjort ASPE