Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4409

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
03.06.2024 2024/186 Prioritert rådgivende sak Øygarden kommune De generelle kravene i § 4, Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ASPE
03.06.2024 2024/191 Prioritert rådgivende sak Øygarden kommune De generelle kravene i § 4, Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ASPE
15.03.2024 2024/207 Gebyrsak Sandnes kommune Ulovlig direkte anskaffelse Trukket Avgjort CAES
05.04.2024 2024/213 Prioritert rådgivende sak Arbeids- og velferdsetaten Avlysning/totalforkastelse Trukket Avgjort DAEI
21.03.2024 2024/241 Rådgivende sak Helse Sør-Øst RHF Frister Avvist - klagefristen er løpt ut Avgjort DAEI
17.04.2024 2024/271 Prioritert rådgivende sak Miljødirektoratet Avvisning av tilbud, Tilbudsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort MAUL
19.04.2024 2024/285 Prioritert rådgivende sak Harstad kommune, Lødingen kommune, og Kvæfjord kommune Ulovlig tildelingskriterium, Annet Ikke brudd på regelverket Avgjort DAEI
30.04.2024 2024/288 Prioritert rådgivende sak Rana kommune Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort MAUL
06.05.2024 2024/291 Gebyrsak Osterøy kommune Avlysning/totalforkastelse, Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort OLOT
13.05.2024 2024/326 Prioritert rådgivende sak Bærum kommune Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Brudd på regelverket Avgjort JUVA