Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4083

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
08.10.2007 2007/83 Rådgivende sak Statsbygg De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
10.09.2007 2007/84 Rådgivende sak Nordreisa kommune De generelle kravene i § 5, Reelle forhandlinger Brudd på regelverket Avgjort ABJ
19.11.2007 2007/85 Rådgivende sak Stor-Oslo Lokaltrafikk AS Annet, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort ABJ
12.11.2007 2007/87 Rådgivende sak NAV AMO Rogaland Begrunnelse, Klageadgang/klagefrist/karens, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort ABJ
15.08.2007 2007/97 Rådgivende sak Oslo kommune Trukket Avgjort ABJ
03.12.2007 2007/98 Rådgivende sak Universitetet i Oslo Frister Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
05.12.2007 2007/99 Rådgivende sak Ålesund kirkelige fellesråd Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - ikke hensiktsmessig av andre grunner Avgjort ABJ
21.04.2010 2009/53 Gebyrsak Vinje kommune Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort ABJ
08.11.2010 2010/11 Rådgivende sak Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) Brudd på regelverket Avgjort ABJ
27.09.2010 2010/14 Rådgivende sak Hemnes kommune Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort ABJ