Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4250

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
04.08.2003 2003/60 Rådgivende sak Fredrikstad kommune Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort ABJ
19.06.2003 2003/61 Rådgivende sak Rikstrygdeverket Avvisning av leverandør, Begrunnelse, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
15.05.2003 2003/65 Rådgivende sak Haram kommune De generelle kravene i § 5, Frister, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Reelle forhandlinger, Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
05.06.2003 2003/67 Rådgivende sak Eide kommune Annet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
15.05.2003 2003/68 Rådgivende sak Porsgrunn kommune Annet, Habilitet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
14.08.2003 2003/70 Rådgivende sak Norges Vassdrags- og energiverk Annet, Avvisning av leverandør, Erstatning, Reelle forhandlinger Brudd på regelverket Avgjort ABJ
22.09.2003 2003/73 Rådgivende sak Ryfylke Miljøverk IKS Egenregi, Habilitet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
05.06.2003 2003/74 Rådgivende sak Vestby kommune Annet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
26.06.2003 2003/75 Rådgivende sak Hemsedal kommune Avlysning/totalforkastelse, Erstatning Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
05.05.2003 2003/81 Rådgivende sak Statens vegvesen Avvisning av leverandør Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ