Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4083

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
21.12.2010 2010/22 Rådgivende sak Statens legemiddelverk Avvist - uhensiktsmessig for behandling Avgjort ABJ
21.02.2011 2010/26 Rådgivende sak Bergen kommune Ulovlig tildelingskriterium Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ABJ
24.01.2011 2010/41 Rådgivende sak Utlendingsdirektoratet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
19.04.2011 2010/51 Rådgivende sak Helseforetakenes Innkjøpsservice as Avvisning av tilbud Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ABJ
16.02.2011 2010/55 Rådgivende sak Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten Begrunnelse, Habilitet, Ulovlig tildelingskriterium Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ABJ
02.05.2011 2010/99 Rådgivende sak Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum Brudd på regelverket Avgjort ABJ
02.03.2012 2011/18 Rådgivende sak Ankerskogen Svømmehall Hamar KF Tildelingsevaluering Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ABJ
11.04.2011 2011/34 Rådgivende sak Bodø kommune De generelle kravene i § 5 Brudd på regelverket Avgjort ABJ
02.03.2011 2011/35 Prioritert rådgivende sak Helse Midt- Norge RHF Avvisning av tilbud Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ABJ
12.07.2011 2011/56 Prioritert rådgivende sak NAV Økonomistab De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering Avvist - uhensiktsmessig for behandling Avgjort ABJ