Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4099

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
18.06.2007 2007/8 Rådgivende sak Helse Øst RHF og Helse Sør RHF Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Brudd på regelverket Avgjort hml
13.03.2007 2007/9 Rådgivende sak Helse Nordmøre og Romsdal HF Avvisning av tilbud Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort RSA
03.03.2008 2008/1 Rådgivende sak Smøla kommune Innsyn/taushetsplikt, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort LTH
25.02.2008 2008/2 Rådgivende sak Fredrikstad kommune m.fl. Avvisning av leverandør, Begrunnelse, Endring av konkurransegrunnlag, Frister, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort LTH
24.01.2008 2008/3 Rådgivende sak Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Trukket Avgjort EPE
02.06.2008 2008/4 Gebyrsak Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort AVI
12.06.2008 2008/5 Gebyrsak Storfjord kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort EPE
23.06.2008 2008/7 Gebyrsak Steinkjer kommune Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort AVI
23.06.2008 2008/8 Gebyrsak Steinkjer kommune Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort AVI
02.04.2008 2008/9 Rådgivende sak Hordaland Fylkeskommune Annet, Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Klageadgang/klagefrist/karens, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort BDA