Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 56

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
20.12.2023 2023/1195 Rådgivende sak Stavanger kommune Begrunnelse, Evaluerings- eller prismodell, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet OLOT
20.12.2023 2023/1196 Rådgivende sak Forsvarets logistikkorganisasjon FLO Avlysning/totalforkastelse Innkommet ASPE
21.12.2023 2023/1223 Rådgivende sak Oslo kommune v/ Oslobygg KF De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Innkommet JUVA
22.12.2023 2023/1225 Prioritert rådgivende sak Agder Renovasjon IKS Innkommet DAEI
22.12.2023 2023/1226 Rådgivende sak Viken fylkeskommune Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet DAEI
04.01.2024 2024/39 Prioritert rådgivende sak Innherred Anskaffelser KO Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet CAES
09.01.2024 2024/66 Prioritert rådgivende sak Statsbygg Tilbudsevaluering Innkommet ASPE
11.01.2024 2024/59 Rådgivende sak Statens vegvesen Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet MIHE
18.01.2024 2024/0129 Rådgivende sak Statens vegvesen Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering Innkommet MAUL
24.01.2024 2024/138 Prioritert rådgivende sak Tønsberg kommune Avvisning av leverandør, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Innkommet ASPE