Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3688

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
10.08.2009 2009/130 Prioritert gebyrsak Sykehuset Innlandet - Helse Sør-Øst RHF Annet, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Konkurranseform, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort ISL
30.03.2009 2008/59 Rådgivende sak Helse Bergen HF Annet, Klageadgang/klagefrist/karens, Konkurranseform, Reelle forhandlinger, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort ISL
22.11.2011 2011/263 Rådgivende sak Vadsø Havn KF Annet, De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Konkurranseform, Tildelingsevaluering Trukket Avgjort SIBT
24.10.2005 2005/240 Rådgivende sak Bergen kommune Annet, De generelle kravene i § 5, Konkurranseform, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort ANS
03.03.2015 2014/70 Rådgivende sak Fylkesmannen i Rogaland Annet, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort TOKN
02.04.2008 2008/9 Rådgivende sak Hordaland Fylkeskommune Annet, Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Klageadgang/klagefrist/karens, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort BDA
30.04.2007 2006/159 Rådgivende sak Eidskog kommune Annet, Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Forhandlingsforbud, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort EPE
05.10.2021 2021/867 Rådgivende sak Oslo kommune Avklaring eller retting av tilbud, De generelle kravene i § 4, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort LINE
03.09.2021 2021/508 Rådgivende sak Trondheim kommune Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort JAFR
09.11.2021 2021/119 Gebyrsak Statens vegvesen Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort JAFR