Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4126

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
19.07.2010 2010/5 Rådgivende sak Berg kommune Brudd på regelverket Avgjort LMI
28.06.2010 2010/6 Rådgivende sak Troms fylkeskommune Ikke brudd på regelverket Avgjort KST
13.09.2010 2010/7 Rådgivende sak Ballangen kommune Brudd på regelverket Avgjort bebr
13.08.2012 2011/1 Rådgivende sak NAV Virkemiddelenhet Rogaland Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort EIRI
16.05.2012 2011/3 Rådgivende sak Austrheim kommune Tildelingsevaluering Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort MARU
27.03.2012 2011/5 Rådgivende sak Mattilsynet De generelle kravene i § 5 Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ABJ
13.03.2012 2012/1 Rådgivende sak Østfold fylkeskommune Annet, Begrunnelse, Innsyn/taushetsplikt, Protokollføring Trukket Avgjort IBPE
24.03.2014 2012/2 Rådgivende sak Knutepunkt Sørlandet - innkjøp Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort KRST
01.11.2013 2012/3 Rådgivende sak Grimstad kommune Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort KRST
19.11.2012 2012/5 Rådgivende sak Fjell kommune De generelle kravene i § 5, Ettersending/supplering, Frister Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ