Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4099

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
12.02.2007 2006/22 Rådgivende sak Sørlandet sykehus HF Avvisning av tilbud, Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
12.02.2007 2006/35 Rådgivende sak KystTele AS Annet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
26.02.2007 2006/83 Rådgivende sak Helse Øst RHF De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort ABJ
23.04.2007 2006/89 Rådgivende sak Hjelpemiddelsentralen i Oslo De generelle kravene i § 5, Innsyn/taushetsplikt, Ulovlig direkte anskaffelse, Vedståelse Brudd på regelverket Avgjort ABJ
26.03.2007 2006/96 Rådgivende sak Vestviken kollektivtrafikk Avvisning av leverandør, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Frister, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ABJ
11.06.2007 2007/11 Rådgivende sak NAV Drift og Utvikling Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
07.05.2007 2007/15 Rådgivende sak Havforskningsinstituttet Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort ABJ
21.05.2007 2007/24 Rådgivende sak Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort ABJ
25.06.2007 2007/26 Rådgivende sak Kollektivtransportproduksjon AS Frister Brudd på regelverket Avgjort ABJ
07.05.2007 2007/28 Rådgivende sak Vardar AS Trukket Avgjort ABJ